TürkçeDerneğimize üye olmak için linke tiklayarak formu doldurarak Dernek Ofisimize ulaþtýrmanızı rica ederiz .

Basvuru formu PDF

 

 

Villakent Elele İzmir

Villakentliler

ProjelerimizSosyal Aktivite Merkezi

808 kez bakılmış
15 Eylül 2021
00:00

Villakent  Elele  Derneği  Duyurusu

 

Sayın Villakent Mahallesi Sakinleri,

 

Menemen Belediyesi’nin 02 Eylül 2021 tarihli meclis toplantısının 3/d maddesinde söz konusu edilen ‘’İlçemiz, Seyrek Villakent Mahallesi’nde bulunan, belediyemiz mülkiyetindeki parsellerin, kat karşılığı, satışı, takası, yap-işlet-devret modeli, hasılat paylaşımlı kat karşılığı verilmesi, inşaat sözleşmesi yapılması için Belediye Başkan Vekili’ne ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ‘’ hususunun bir ay sonraki meclis toplantısına sunulmak üzere ilgili komisyonlara havale edilmesi yönünde bir karar alınmıştır.

 

Komisyona havale edilen parsellerden birisi de 578 ada, 3 parselde kayıtlı bulunan 500 metrekare yüzölçümüne sahip ‘Sosyal Aktivite Merkezi’ olarak ayrılmış olan alandır.

 

Mahallemizin gerçekten büyük ihtiyacı olan bu ‘Sosyal Aktivite Merkezi’ alanının, üçüncü şahıslara devri veya amacı dışında tahsis ve kullanımına mani olmak için Menemen Belediyesi’ne müracaat etme zarureti hasıl olmuştur.

 

Sosyal Aktivite Merkezi ile ilgili safahatı bilmeyenler için kısa bir kronolojik bilgilendirme yapmanın aydınlatıcı olacağı düşüncesindeyiz.

 

Şöyle ki;

 

01.03.1993 tarihli arsa satış ihalesi ile Ege-Koop, Villakent’in üzerine kurulacağı araziyi Seyrek Belediyesi’nden satın almıştır. İhale şartnamesinin 10. Maddesi gereğince, Ege-Koop, Seyrek Belediyesi tarafından gösterilecek olan bir parsele, Belediye adına ve hiçbir ücret talep etmeksizin ‘Sosyal Aktivite Merkezi’ yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

 

19.03.2001 tarihinde, Seyrek Belediyesi 641 ada 1 parselden ifraz suretiyle ayrılacak 500 metrekarelik bir arsa üzerinde ‘Sosyal Aktivite Merkezi’ inşası için Ege-Koop’a çağrıda bulunmuştur. Bu çağrının tebliğine rağmen, altı sene, Seyrek Belediyesi ve Ege-Koop arasındaki çeşitli yazışmalar, karşılıklı ihtarnameler haricinde tek bir adım atılmamıştır.

07.09.2007 tarihinde, Seyrek Belediyesi’nin 2007/33 sayılı meclis kararı ile ‘Sosyal Aktivite Merkezi’ için yer değişikliği yapılarak, 578 ada, 3 parselde kayıtlı 500 metrekare yüzölçümlü arsanın ‘Geri Alım Şerhi’ olarak Ege-Koop’a devri yönünde karar alınmıştır. Bu kararla, ‘yılan hikayesi’ne dönen süreç yeniden başlatılmış ancak, yine hiçbir netice alınamamıştır.

 

20.08.2009 tarihinde, Seyrek Belediyesi Başkanı Nurgül Uçar, taahhütünü yerine getirmeyen Ege-Koop aleyhinde dava açılması için, süreçle ilgili 52 evrakla birlikte dosyayı Av. Deniz Karakurt’a göndermiştir.

 

Av. Deniz Karakurt tarafından, Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi’ne hitaben 12.01.2009 tarihli bir dava dilekçesi hazırlanmış, ancak anlaşılmayan bir sebeple dava ikame edilmemiştir.

 

Seyrek Belediyesi’nin, Menemen Belediyesi’ne devrinden sonra, ‘Sosyal Aktivite Merkezi’ iyice çıkmaza girmiştir. Bu husus, Villakent Mahallesi Muhtarlığı ve Villakent Elele Derneği tarafından çeşitli tarihlerde ve çeşitli vesilelerle, gerek Menemen Belediyesi, gerekse İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdinde gündeme getirilmiş ama maalesef bir neticeye ulaşılamamıştır.

 

Her gün gelişen ve büyüyen Villakent için bir sosyal merkezin eksikliği hepimizin malumudur.

Bu durum karşısında, ‘Sosyal Aktivite Merkezi’ için ayrılan arsaların, üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi ve başka amaçlar için tahsisine mani olmak adına, Menemen Belediyesi’ni uyarmak maksadıyla bir imza kampanyası düzenleme kararı alınmıştır.

 

Tüm sakinlerimizin kampanyayı desteklemesini bekliyoruz.

 

Saygılarımızla.

14.09.2021

 

Villakent Elele Derneği                               Villakent Mahallesi Muhtarlığı

                                     

 

 

İmza Kampanyası Katılım bilgisi:

 

Tarihler               : 16  Eylül – 25 Eylül 2021  / 10.00 – 19.00

 

İmza Föyü Yeri   :  Barika Fırın İmza Masası

                               Villakent Mahallesi Merkez Beyaz Park Avm

 

 

 04/12/2023 Gün Ortalama:159  Bugün52 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.235.60.197